Runde Fyr

Freda fyr, og eit av dei eldste fyra i landet som du kan overnatte i - DNT-hytte. 24 soveplassar.


https://ut.no/hytte/10893/runde-fyr

https://www.facebook.com/pages...