Ville kystgeiter på Skorpa er ein unik og sjeldan rase.

Ville kystgeiter_ foto Lasse Fløde.jpg


På øya Skorpa budde det folk fram til 1970.  I dag er det ville kystgeiter som bur i dei bratte fjellsidene. 

Dette er ville urgeiter, og direkte etterkommarar etter dei første geitene som vart brukte i husdyrhald. 

No er det berre nokre hundre att i Norge, og ei stor stamme finn du altså på Skorpa. 

https://www.kystgeitlaget.com/...