Flåvær Fyrstasjon


I starten var fyret utstyrt med bevegelege skjermar. I 1914 vart fyrbygninga ombygd.  Lyshøgda  auka med 1,1 meter til 16,8 meter over havet. I 1952 fikk fyret elektrisk straum og som reservekjelde  vart det installert ein dieselmotor som generator. Fyret vart avbemanna og automatisert i 1979.

https://www.facebook.com/pages...