ATTRAKSJONAR I HAVLANDET

I Herøy og Havlandet finn du mange spektakulære attraksjonar og flotte opplevingar. Her har vi laga ei liste over nokre av dei mest kjende, som skal gjere det lett for deg å planlegge ein tur rundt i dette vakre kystlandskapet. God tur!

RUNDEBRUA

Rundebrua er krona på bruverket i Herøy, og den siste av 10 bruer som knyter øyane i kommunen saman. Brua vart opna i 1982.

Meir info

TROLLVOGGA

Trollvogga er ein spektakulær fjellformasjon som står lausthengande frå fjellet på sørvestsida av Runde. På 1960 vart det gjort forsøk på å sprenge ned Trollvogga, slik at den ikkje skulle dette ned å lage flodbølge i Kvalsvika på andre sida.

Meir info

HERØYBRUA

Som eit elegant, gigantisk diadem i betong, svevande 32 meter over vatnet, ligg Herøybrua. Det lengste spenne er 170 meter. Brua vart opna av kong Olav i 1976.

Meir info

LA STRADA SIESTA - NATUR LEGRO

Dette statleg sikra strandområdet ligg sør på Nautøya i Herøyfjorden. Ei lun vik når du kjem med kajakk i Herøyfjorden.

Meir info

DIAMANTEN - HAVILA

Eit av Norges mest spesielle kontorbygg er Diamanten, hovudkontoret til Havila på Mjølstadneset i Fosnavåg. Som ein blå diamant ligg det der og speglar seg i havet.

Meir info

FOSNAVÅG PARKEN

Fosnavåg Parken byr i dag på klatrepark, leikeanlegg, bubilparkering, toalett, dusj, tømmestasjon for bubilar og grillhytte og gapahuk i tillegg knyt dei nye stiane øvre og nedre bydel godt saman.

Meir info

FLÅVÆR FYR

Flåvær fyr ligger på den lille øya Varholmen i Herøyfjorden ved Fosnavåg. Fyret vart tent i 1870, og har ei fyrlykt som er plassert i toppen av fyrvokterboligen.

Meir info

GOLLENESET FYR

Golleneset fyrlykt klamrar seg fast ytterst på det reinvaska neset, heilt ute mot det store Atlanterhavet. Ein liten vandring frå Kvalsvika, og ein fin stad å sjå sola gå i havet.

Meir info

RUNDE FYR

Runde fyr er eit av dei eldste fyra i landet, og det eldste nord for Stad. Frå starten i 1767 og til fyret vart automatisert i 2002, har fyrlykta på Runde vist sjøfolk sjøvegen. I dag kan du leige deg inn i DNT-hytta på Runde fyr.

Meir info

VÅGSBRUA

Med Vågsbrua opnar det seg ein heilt ny bydel - og ein ny attraksjon å oppleve i Fosnavåg. Den spesiallaga gangbrua har ei lengd på 30 meter, og knyter saman Fosnavåg og Vågsholmen. Den er spekka med offshoreteknologi, og er open for alle å nytte seg av.

Meir info

KVALSUNDSKIPA

Ein sommardag i 1920 fann ein gardbrukar på Kvalsund på Nerlandsøya restane av det som skulle vise seg å vere eit av dei eldste skipa med kjøl som er funne i heile Nord-Europa. Replika av dei to skipa kan du sjå på Sunnmøre Museum i Ålesund.

Meir info

NERLANDSØYBRUA

Nerlandsøybrua vart opna den 25. september 1968. No planlegges ei ny bru frå Fosnavåg og Bergsøya over til Kvalsund og Nerlandsøy.

Meir info

REMØYBRUA

Remøybrua er tvillingen til Nerlandsøybrua, og ligg litt lenger nord i Havlandet. Bilar kunne køyre over Remøybrua i mars 1967, og seinare vart det også bru vidare ut mot Runde.

Meir info

MULEVIKA

Mulevika er lokalbefolkninga sin hemmelege favoritt. Berre nokre få minutt frå parkeringsplassen, ligg ei lang vik med kvit sand og store buldresteinar heilt ut mot Atlanterhavet

Meir info

KLATREFELTET I MULEVIKA

I Mulevika finn du fine svarte kjempesteinar som stikk eit par meter opp frå sandstranda, og som er kjekke å buldre på. Lenger inn på land finn du gode klatrefelt med fleire titals ruter du kan velje i, med vanskegrad frå tre til åtte.

Meir info

VÅRFJØSEN PÅ SKORPA

Vårfjøsen ligg på Skorpa, og dei gråe treveggane og torvtaket går i eitt med naturen rundt. Under andre verdskrigen var det stor trafikk av folk som låg i dekning og venta på skyss over til England.

Meir info

VILLE KYSTGEITER PÅ SKORPA

På øya Skorpa er det ein flott med ville kystgeit som bur i dei bratte fjellsidene. Det er ein av få bestander som framleis finst, og er siste resten av ein spesiell norsk rase som stammar frå kystgeitehald frå 1700-tallet.

Meir info

TEIGETUA

Teigetua er ein fjelltopp på 268 meter på Nerlandsøy med utsikt mot Kvalsvik, Kvalsvikryggen og Runde. Her er det antenneanlegg som tek imot og sender kringkastingssignal.

Meir info

RJÅHORNET PÅ NERLANDSØY

Godt merka sti frå Mjeltehaugvegen på Nerlandsøy til Rjåhornet med utsikt mot Skorpa.

Meir info

KVALSVIKRYGGEN

Ny attraksjon i Kvalsvik og Havlandet med fottur over fjellrekka frå Golleneset til Muletua på Nerlandsøy. Beitedyr ute heile året - hundar skal haldast i band. Vi anbefalar ein liten dukkert i Mulevika etter fotturen.

Meir info

LIVE WEBKAMERA RUNDE FYR

No kan du studere naturkreftene ved Runde fyr direkte! Havområda rundt Runde er av dei mest verharde i Norge, og no kan du følge med på kva som skjer med direktesending frå fyret heile døgnet.

Meir info

RUNDABRANDEN

Runde er Norges sørlegaste og lettast tilgjengelege fuglefjell. Eit av dei høgaste punkta på fuglefjellet er Rundabranden, 294 moh. På øya hekkar over 200 ulike fugleartar. Foto Cecilie Hatløy

Meir info

ROSKARRISTINGA

Roskarristinga er ein omlag halv meter lang båt rissa inn det brunoransje berget ved Roskar på Leikong. Den er rundt to tusen år gamal, og er einaste bilderistinga vi kjenner på Sunnmøre.

Meir info

GRAVRØYSENE PÅ LØSETSTRANDA

Store gravfelt ved havet er eit særmerke for sunnmørskysten, og eit av dei største felta er Løsetstranda ved Moltu på Gurskøya. Heile 63 gravrøyser er funne. Dei eldste gravrøysene er frå eldre bronsealder, og gravrøysene kan vere bygde over ein periode som strekkjer seg over 2000 - 3000 år.

Meir info

HEID TURSTI

På toppen av byfjellet i Fosnavåg ligg Heid tursti. Frå eine sida av fjellet med oppgang frå Sunnmørsbadet er stien bratt, og frå andre sida kan du gå i spasersko. Langs løypa kan du bruke trimapparata som ligg langs løypa.

Meir info

HERØY GARD

Øya Herøy har vore samlingspunkt i Havlandet i over tusen år. Her la vikingekongane til med skipa sine, og her var både tingstad, handelsstad og kyrkjestad. I dag kan du besøke Herøy Gard og Herøy Kystmuseum og sjå korleis liv vart levd på Herøy i tidlegare tider.

Meir info

OPPLEV RUNDE

På Runde Miljøsenter på Runde finn du forskarar som forskar på livet i havet, og eit opplevingstilbod med utstilling av Rundeskatten, ein kafe og overnatting. Du kan og bli med på guida turar til fuglefjellet på Runde. Foto Per Eide

Meir info

SVINØY FYR

I 100 år var det fyrvaktarar som passa fyret på Svinøy, heilt til siste fyrvaktar gikk i land i 2005. Då vart fyret automatisert. Svinøy fyr er eit av dei mest verharde fyret langs kysten vår. Vindstyrke er mål heilt opp i 120 knop, det doble av orkan. Foto Alfred Jensen

Meir info

KJEMPERØYSA

På stien ut mot Golleneset ligg Kjemperøysa, ei gravrøys som kan vere heile 3500 år gamal. Gravrøysa har ein diameter på 17 meter.

Meir info

SUNNMØRSJEKTA ANNA OLAVA

Anna Olava er ein rekonstruksjon av ei jektetype ein fann langs kysten av Norge frå 1200 - 1700-talet. Båten vart nytta til frakt av varer. Anna Olava ligg ved det gamle handelsstedet Herøy Gard når den ikkje er ute på tur.

Meir info

FUGLEFJELLET PÅ RUNDE

Fuglefjellet på Runde er Norges sørlegaste og lettast tilgjengelege fuglefjell. Naturreservat. Verna områder. Følg merka sti når du kjem på besøk. Hundar skal haldast i band heile året. Mange fugleartar besøker øya i trekktidene, og meir enn 200 ulike artar er registrerte her.

Meir info

SKOTHOLMEN

Restaurant Kami Skotholmen ligg på ein holme utanfor Fosnavåg i ei sjøbu frå midten av 1800-talet. Her får du ny kokkekunst og moderne design i lag med historiske omgivnader frå den gong da Skotholmen var handelstad og fiskevær.

Meir info

SUNNMØRSBADET

På Sunnmørsbadet ventar deg 6400 kvadratmeter med badeglede: her kan du svømme, leike i det varme vatnet eller slappe av. Her er stupetårn og 25-metersbasseng, bølgebasseng og straumkanal Varmtbasseng og plaskebasseng, boblebad, sauna og dampbad.

Meir info

MEIRENNTUSENORD.COM-LØDA

I meirenntusenord.com-løda finn du eit galleri med bilete frå vakre Herøy og Havlandet. Her kan du kome og sjå i fred og ro - heilt uforpliktande.

Meir info

HORISONT - GALLERI R/ART

I Horisont finn du kunstgalleriet R/ART og kafeen B&G Horisont. Her er utleige av lokaler til møter og selskap. Bygget ligg i lag med Diamanten til Havila og speglar seg i havet på Mjølstadnes i Fosnavåg.

Meir info

LUNDEURA PÅ RUNDE

Den fargerike og sjarmerande lundefuglen kjem inn til Runde etter åtte månader ute på havet for å hekke. Dei lever med same partnar heile livet, og kjem inn til same reirplassen år etter år. Dei kan bli opp til 40 år gamle.

Meir info

FISKARKONA PÅ VÅGSPLASSEN

Lengst ute mot havet i Fosnavåg sentrum, står statua av Fiskarkona. Dette er eit kjent fotopunkt og kjært samlingspunkt for folket som bur her.

Meir info

AR I HAVLANDET - MØT HOLOGRAMMA VÅRE

Møt hologramma våre i Havlandet. Dei har ei spennande historie å fortelje deg! Gjennom hologramma får du møte personar frå ulike tidsepoker i Havlandet, heilt frå vikingetida til i dag.

Meir info

HERØY KYRKJE

LEIKANGER KYRKJE LEIKONG

STOKKSUND KYRKJE

HERØY GAMLE KYRKJE